İnsan Kaynakları

Zafer Küpeşte’de insan kaynakları politikaları iki önemli amacı hedeflemektedir.

1- Çalışanlarımızın sorumluluk alabilmelerini, talep edilen hizmetin eksiksiz ve hızlı bir şekilde teminini sağlayabilecek insiyatif yetkisini kullanabilmeleri.

2- Bireylerin kendilerini geliştirirken aynı zamanda ekip çalışmasına teşvik edilmeleri ve hedeflerine daha kısa sürede ulaşabilmelerini sağlamaktır.

İzlediğimiz strateji doğrultusunda bireysel üretkenliğin yüksek olduğu, sürdürülebilir bir kalkınma yapısı için çalışmaktayız.

Sizinle çalışmaya hazırız...